Nordea utdelning 2021

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av ordinarie …

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av ordinarie utdelning i sitt konstituerande sammanträde – Nordea

Utdelning: Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av högst 0,72 euro per aktie i enlighet med balansräkningen som …

Nordea Bank AbpBörsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler24 mars

Nordeas bolagsstämma 2021

1.10.2021 — Nordeas styrelse har i dag beslutat att betala ut en ordinarie utdelning på 0,72 euro per aktie i enlighet med det bemyndigande som erhölls på …

Nordea-ägare kan se fram emot höjd utdelning – banken ökar …

2.2.2023 — Höjer utdelningen. Nordeas aktie har de senaste åren legat i topp på listan över de aktier som flest finländare äger. Ägarna kan nu se fram emot …

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av utdelning

Utdelningen utbetalas den 1 mars 2021, eller så fort som möjligt efter den dagen. Nordeas styrelse bemyndigades av den ordinarie bolagsstämman 2020 att besluta …

De finska aktieplacerarnas favorit Nordea tar marknadsandelar på bolånemarknaden och går oväntat bra. Ägarna belönas med en höjd utdelning. 

Nordea Bank Aktieutdelning – Investing.com

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av utdelning

1.10.2021 — Utdelningen utbetalas den 12 oktober 2021, eller så fort som möjligt efter den dagen. Utdelningen har sedan tidigare avräknats från …

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av … – Arvopaperi

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av ordinarie utdelning

Sista utdelningsdatum, Utdelning, Typ, Betalningsdatum, Räntor. 2023-03-24, 0,8, 2023-04-03, 7,23%. 2022-03-25, 0,69, 2022-04-04, 6,90%. 2021-10-04, 0,33 …

Utdelning av avkastning i Nordeafonder för år 2021

Nordea Bank Aktieutdelning – Investing.com

24.3.2022 — “Nordeas finansiella resultat för 2021 gav aktieägarna betydande avkastning. Nordea har lämnat utdelningar på 6 miljarder euro de senaste …

Få detaljerad information om utdelningsdatum och utdelningsmeddelanden för Nordea Bank.

Nordea utdelning 2023 [Datum, summa & utdelningshistorik]

Nordeas styrelse har beslutat om utbetalning av ordinarie utdelning i sitt konstituerande sammanträde | Arvopaperi

Nordea Funds Ab:s bolagstämma ska hållas den 23.2.2022. På bolagsstämman fastställs utdelningen och betalningen av avkastningen för år 2021 i Nordeafonder …

Arvopaperi on sijoittajan oma tietopaketti.

Här kan du se hur mycket Nordea kommer ha i utdelning för 2023. … Nordea utdelning 2023 & utdelningshistorik … 0,70864 SEK, 2021-02-19, 2021-03-01.

Nordea utdelning 2023 [Datum, summa & utdelningshistorik]

Här kan du se hur mycket Nordea kommer ha i utdelning för 2023. Läs också om sista handelsdag (x-dag), eventuell bonus & utdelningshistorik.

Keywords: nordea utdelning 2021