Yt-neuvottelut kesto 2021

Milloin muutosneuvottelut on käytävä? – YTK-Yhdistys

Kun kyseessä ovat työvoiman vähentämistä koskevat neuvottelut, työnantajan on annettava ennen yt-neuvotteluiden aloittamista työntekijöille neuvotteluesitys, …

Muutosneuvottelut (ent.YT-neuvottelut) on käytävä, jos työnantaja suunnittelee yrityksen tai jonkin sen osan lopettamista, siirtämistä toiselle paikkakunnalle tai toiminnan laajentamista tai supistamista, ja tästä voi aiheutua henkilöstövaikutuksia. Lue lisää muutosneuvotteluista!

Yt-neuvottelut – lue, kauanko ne kestävät ja mistä neuvotellaan

Yt-neuvottelut – lue, kauanko ne kestävät ja mistä neuvotellaan – Duunitori

Tiivistelmä: yt-neuvottelujen kesto määräytyy näin. 1. Neuvottelut koskevat työvoiman käytön vähentämistä. Vähimmäisneuvotteluaika on joko 14 päivää tai kuusi …

Mitkä yt-neuvottelut ovat? Miten kauan ne kestävät? Mistä siellä neuvotellaan? Lue täältä kaikki, mitä sinun on hyvä tietää.

Yt-neuvottelujen kesto – miten neuvotteluaika määräytyy?

Valtion neuvottelutilanteissa kannattaa tutustua Yhteistoimintaneuvottelut valtiolla työvoiman käyttöä vähennettäessä -esitykseen. Tyypillisiä kompastuskiviä yt …

Lue tästä, miten yt-laki sääntelee yt-neuvottelujen kestoa | Yt neuvotteluaika | Yt kesto

Yt-neuvottelut ja yhteistoiminta – Ammattiliitto Pro

Yt-neuvottelut ja yhteistoiminta | Ammattiliitto Pro

Täältä löydät yt-neuvotteluja koskevia ohjeita. Ketkä neuvottelevat, mistä ja milloin neuvottelevat ja miten toimia neuvottelujen jälkeen. Tutustu!

Yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä menettelyä, jossa käsitellään työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintaneuvottelua edellyttävistä asioista, hänen on neuvoteltava niistä työntekijöiden kanssa. Joissakin asioissa riittää kuitenkin pelkkä tiedottaminen työntekijöille.

Yt-neuvottelut – JHL

YT-neuvottelujen kesto riippuu neuvottelun aiheesta ja siitä, montaako työntekijää neuvottelut koskevat.

Täältä löydät yt-neuvotteluja koskevia ohjeita. Ketkä neuvottelevat, mistä ja milloin neuvottelevat ja miten toimia neuvottelujen jälkeen. Tutustu!

YT-neuvotteluajat – Suomi.fi

3.3.2021 — 03.03.2021 09:01 … ammattiliitto PAMin yhteiset suositukset paikallisesta sopimisesta 4.3.2021 … YT-neuvottelujen keston määrittäminen …

YT-neuvottelujen kesto riippuu neuvottelun aiheesta ja siitä, montaako työntekijää neuvottelut koskevat.

Yhteistoimintamenettely koronatilanteessa | Kauppa

1.2. 2021. YT eli yhteistoimintaneuvottelut. YT-neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä. Neuvotteluilla on nimensä mukainen tarkoitus: …

Tässä ohjeessa on käyty läpi keskeisimmät yhteistoimintamenettelyyn liittyvät asiat lomautustilanteessa liittyen nyt vallitsevaan koronavirustilanteeseen. Yhteistoimintalakia tulee noudattaa yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20.

YT eli yhteistoimintaneuvottelut – TEME

YT eli yhteistoimintaneuvottelut | TEME

1.1.2022 — Työnantajan rooli on aktiivinen yhteistoimintaneuvotteluissa. Jos yrityksessäsi käydään yt-neuvotteluja, on suositeltavaa konsultoida …

YT-neuvottelut perustuvat lakiin yhteistoiminnasta. Tarkoitus on varmistaa työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin…

Yhteistoimintalaki – Yrittajat.fi

30.12.2021 — Muutosneuvottelut käydään työnantajan ja sen henkilöstön … Jos toimikauden enimmäispituutta ei ole määrätty, se kestää kolme vuotta.

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työsuhteessa olevaa työntekijää. Yhteistoimintalain henkilöstön hallintoedustusta koskevia säännöksiä sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää.

Yhteistoimintalaki 1333/2021 – Säädökset alkuperäisinä

Yhteistoimintalaki 1333/2021 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.

Keywords: yt-neuvottelut kesto 2021